De Toren van Babel in de wolken

De almaar versnellende technologische marktontwikkelingen zetten grote druk op het traditionele IT on-premise leveringsmodel. De cloud als etymologische hoogbouw is de afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot een ware revolutie met een eigen jargon. Sinds de cloud computing inceptie medio jaren '90 zijn de mogelijkheden en bereidheid om IT diensten naar de top van de cloud-toren te verhuizen in sneltreinvaart toegenomen. Met gepaard gaande Babylonische spraakverwarringen reikt deze toren inmiddels zelf tot in de wolken. De chronologisch-evolutionaire verdiepingsvloeren rijzen van Cloud Enabled (2006), via Cloud First (2011) naar Cloud Native (2014) en nog actueler naar Multicloud. Ze vertegenwoordigen specialisatieslagen voor de manier om cloud applicaties te ontwerpen, leveren en beheren.

Cloud-enabled applicaties zijn van origine ontwikkeld voor het draaien in een traditioneel statisch datacenter. Ze zijn later middels lift & shift, eventueel met noodgedwongen kleine wijzigingen, naar de Cloud gemigreerd. Wanneer na het eerste Cloud lustrum de angst voor onveiligheid overschaduwd werd door publiekelijke succesverhalen en -ervaringen, grepen IT leiders deze kans aan om met een Cloud First beleid een belangrijk kantelpunt in te voeren binnen hun organisatie.

De Cloud als locatie is gemeengoed geworden en kenmerkend voor het versnellen van innovatiepotentieel. De mate waarin cloud providers als Managed Service Provider (MSP) optreden gaat hand in hand met de mogelijkheid om wendbaarheid te vergroten. Deze bedrijfswaarde kan worden versneld van weken naar minuten. Implementatiesnelheid komt ten gunste van efficiëntie, maar gaat ten koste van flexibiliteit. Anno 2019 lopen abstracties van cloud service modellen uiteen van minst naar meest efficiënt en van meest naar minst flexibel IaaS - CaaS - PaaS - FaaS - SaaS. 

Om applicaties native te ontwikkelen, specifiek voor de cloud, zijn essentieel andere ontwerpprincipes benodigd die beschrijven hoe applicaties ontwikkeld moeten worden. De alomtegenwoordige cloud principes zijn Multi-tenancy, elasticiteit, eenvoudige integratie en administratie. De Cloud Native Computing Foundation focust op het gebruik van een open source software stack om container gebaseerde microservice applicaties te ontwikkelen, waarvan de computerkracht dynamisch geregeld kan worden.

Met Multi-tenancy worden meerdere software instanties bedoeld op gedeelde infrastructuur, met beveiligde afscheiding voor specifieke gebruikers(groepen). Dit is de drijvende kracht achter het succes van pioniers als bijvoorbeeld Salesforce. Dergelijke abstractie van datacenter rekenkracht en redundantie om infrastructuur hardware en energieverbruik maximaal te kunnen benutten ligt aan de basis van de moderne kostenefficiënte IT dienstverlening. Tegelijkertijd kan het aantal te ondersteunen actieve software versies worden geminimaliseerd, zonder dat gebruikers(groepen) daar iets voor moeten doen of zelfs iets aan kunnen doen.

Elasticiteit of dynamische schaalbaarheid is de mogelijkheid om automatisch capaciteit aan applicaties te kunnen toevoegen en weer te verwijderen, bijvoorbeeld om piekbelastingen op te kunnen vangen, ook tegen dynamische kosten. De meest wendbare bedrijfsapplicaties kunnen door het inmiddels ruime en specifieke dienstenaanbod bestaan uit zogenaamde best-of-breed cloud services. Dit mixen is de kern van een multicloud strategie. Vaak dienen er ook nog on-premise legacy applicaties mee verbonden te worden. Hybride clouds worden doorgaans beschouwd als onafhankelijke privé en publieke cloud infrastructuren die technologisch geïntegreerd zijn. Multicloud is van nature een moderne innovatiestrategie, echter is dit qua integratiecomplexiteit de overtreffende trap van hybride cloud. De meeste cloudoplossingen beschikken over een gestandaardiseerde integratielaag middels API's, maar communiceren in hun eigen taal. 

De huidige generatie integratiespecialisten koppelen gedistribueerde cloud diensten met een hoog afwerkingsniveau, zodat gegevens standaard veilig en betrouwbaar heen en weer bewegen tussen verschillende clouds. Om bezoekers bovenin de toren van Babel een feilloze gebruikerservaring te laten beleven, zijn integratieprofessionals met uitgebreide kennis van cloud service mogelijkheden en -talen cruciaal.

 

no-picture-available
Roy Verbruggen Principal Consultant

Nice and good to know

AWS re:Invent 2023 - Part II

Tijdens de AWS re:Invent 2023 conferentie in Las Vegas bezocht onze collega Peter Hopstaken o.a. het Practical Data Science with Amazon…

Lees verder

AWS re:Invent 2023 - Part I

Onze collega's Ronald Steeghs en Peter Hopstaken waren van 27 november tot 1 december aanwezig bij de AWS re:Invent conferentie in Las…

Lees verder

ViMonitor - Predictive Monitoring

Enkele jaren geleden constateerde ViCi bij één van haar klanten een gebrek aan monitoringmogelijkheden om zicht te houden op het…

Lees verder
Bekijk meer artikelen in onze kennisbank