Koester deelnemers aan klinische studies

Een van onze Belgische klanten levert proceskennis aan een organisatie die intellectueel eigenaar is van een SAAS platform dat het efficiënter moet maken om klinische studies binnen de geldende GxP kwaliteitsrichtlijnen en regelgeving voor de farmaceutische industrie te voeren. Het platform wordt in de farmaceutische sector erkend als innovatief en won er recent een internationaal erkende Innovation Award voor.

De innovatieve SAAS oplossing heeft tot doel de deelnemers aan klinische studies te koesteren, zowel de sponsors, ziekenhuismedewerkers in sites als de personen die een behandeling ondergaan. Daarnaast draagt het ook bij aan kostenefficiëntie in de ontwikkeling van geneesmiddelen. Klinische studies maken als het ware de overgang van het papieren naar het digitale tijdperk waarin innovative sensors, smart medication packages en mobiele toestellen een steeds belangrijkere rol gaan spelen. 

Met het oog op Patient Engagement wordt bij de start van de behandeling een app geactiveerd die de patiënt digitaal informeert over talloze aspecten van de deelname en behandeling, hem tijdig herinnert om medicatie te nemen en die toedieningsdata registreert, hem aanmoedigende herinneringen stuurt aan het volgende geplande ziekenhuisbezoek. De app deelt behandelingsgegevens met het platform, waarop de ziekenhuismedewerkers hun beoordeling en/of goedkeuring kunnen registeren. Het is ook mogelijk om sneller inzicht te krijgen in de effecten van de behandeling en de gevolgen daarvan voor de patiënt. Zo kunnen de medewerkers in het belang van de patiënt sneller ingrijpen en de behandeling bijsturen als dat nodig is.

Met het oog op Site Engagement, verminderde administratieve druk op ziekenhuismedewerkers en tijdige patiëntenopvolging, ondersteunt het platform dagdagelijkse processen vanaf één portaalsite. Het platform ontvangt immers niet alleen data van de app, het krijgt ook alle nodige gegevens van geïntegreerde bronsystemen bij de klant om de behandeling te kunnen starten en bijsturen. Daarnaast ontvangen de geïntegreerde doelsystemen data extracten voor een correcte rapportage aan de betrokken overheidsinstelling ter algemene beoordeling of het medicijn in ontwikkeling het beoogde doel bereikt.

De rol van onze ViCi collega’s die aan dit project werken, is om klantspeficieke integraties op te zetten en/of bij te sturen zodat bron- en doelsystemen van de klant naadloos aansluiten op het platform en zo bijdragen tot Patient en Site Engagement, als ook tot de beoogde kostenefficiëntie in de farmaceutische industrie. Zo draagt ViCi er ook aan bij om deelnemers aan klinische studies te koesteren.

Isabel
Isabel Van Acker Senior Business Process Integration Support Lead

Nice and good to know

ViMonitor - Predictive Monitoring

Enkele jaren geleden constateerde ViCi bij één van haar klanten een gebrek aan monitoringmogelijkheden om zicht te houden op het…

Lees verder

MuleSoft Anypoint Platform – innovatief en duurzaam

Een van onze klanten in de energiesector is meer dan alleen een energiebedrijf. Met verscheidene oplossingen en pilotprojecten is deze…

Lees verder

De Toren van Babel in de wolken

De almaar versnellende technologische marktontwikkelingen zetten grote druk op het traditionele IT on-premise leveringsmodel. De cloud…

Lees verder
Bekijk meer artikelen in onze kennisbank